خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه » افراد گروه

افراد گروه

بخش مدیریت و راهبردی:

دکتر سیاوش عزیزی

کارشناس ارشد داود پورکریمی

بخش لجستیک و اجرایی:

خانم بیانه قربان

خانم حنیفه محمدی

بخش مشاور:

مهندس بابک ثنایی

مهندس سامان تارخ

مهندس مسعود حسن زاده

مهندس میلاد عبدالهی

مهندس آوات ابراهیم